Ważne badania lekarskie dla kierowców

Badany jest również stan psychiczny. Specjalistycznym badaniom poddawane są osoby, którym cofnięto prawo jazdy. Aby uzyskać prawo jazdy nie wystarczy zdać egzaminy. Potrzebne są specjalistyczne konsultacje lekarskie, a dokładnie posiadanie orzeczenia lekarskiego umożliwiającego prowadzenie pojazdów. Na badania kierowców Sosnowiec należy zgłosić się ze skierowaniem i dokumentem tożsamości. Osoba badana poddawana jest rutynowej kontroli staniu zdrowia, czyli układu krążenia, oddechowego, narządu słuch, wzroku i ruchu.