Czas aby zadbać o badania kierowców

Wobec tego konieczne jest zgłoszenie się do profesjonalnych pracowni. W jej ofercie znajdują się również badania psychologiczne po utracie prawa jazdy, prowadzących wozy po spożyciu alkoholu oraz po przekroczeniu 24 punktów karnych. Każda osoba zgłaszająca się na badania zobowiązana jest do zabrania ze sobą dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy). Jeżeli nosi ona okulary lub soczewki kontaktowe koniecznie musi je ze sobą zabrać. Jeżeli zostało wystawione skierowanie na badania, to również musi zostać ono przedstawione. Takie skierowanie z reguły wystawia pracodawca lub doktor. Jeżeli lecz chodzi o same badania, to może wykonywać je tylko i wyłącznie lekarz posiadający specjalne uprawnienia. Aby kandydat na kierowcę mógł uzyskać prawo jazdy oprócz zdanego egzaminu musi poddać się ściśle określonym testom. Chodzi o brak przeciwwskazań lekarskich. Takie badania kierowców Sosnowiec oferuje prężnie działająca firma współpracująca z lekarzami medycyny pracy.