Zobrazowanie badań kierowców

Chodzi też o stwierdzenie, czy osoba badana nie nadużywa innych leków mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Chodzi o niezmiernie znaczące warunkujące wydanie prawa jazdy badania kierowców Sosnowiec. A chodzi między innymi o choroby: wzroku, słuchu i równowagi, układu sercowo-naczyniowego, ruchu, nerwowego oraz zaburzenia psychiczne, cukrzycę, niewydolność nerek, a także objawy wskazujące na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie. Lekarz uprawniony do wykonywania badań tego rodzaju musi u osoby badanej stwierdzić istnienie lub brak wielu chorób.